MTBE (metil-tercier-butil éter)

Kép forrása
In:chemistrydaily.com
Leírás szerzője
Mireisz Tamás

 

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Metil tercier butil éter

2 Metoxi 2 metil-propán (3)

Vegyületcsoport

Éterek

CAS szám

1634-04-4 (3)

Molekulaképlet

C5H12O (3)

Szerkezeti képlet

H3C-O-C(CH3)3 (1)

Megjelenés

Színtelen folyadék, terpén illatához hasonló (1)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Kőolaj és petrolkémia, gyógyszeripar,

biokémia, orvostudomány (1)

Elsődleges hatás

„Oxigéntároló”, oktánszám növelő, oldószer, vesekő bomlasztó (1)

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

88,15 g/mol (4)

Sűrűség

0,741 g/cm3 (2)

Olvadáspont

-108 oC (2)

Forráspont

55 oC (2)

Gőznyomás

270 hPa (20oC) (2)

Vízoldhatóság

42g/l (4,3 %) (2)

Stabilitás

Normál állapotban stabil, magas hőmérsékeltnél instabil lehet (4)

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

43 Pa m3/mol (2)

Kow

1,24 (3)

Koc  [l/kg] 

11,2 l/kg (3)

pKa

-

BCF, biokoncentráció

Halnál: <2 (mért); <4 (becsült) (3)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

-

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Nem könnyen biodegradálható (2)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Ivóvízben: 3 mg/l

Levegőben: 40 ppm (2)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Levegőben:

- US: 0,7−2,7 µg/m3 (EU-Risk Assessment)

- Németország, Svájc: 0,04−2,5 µg/m3

Vízben:

Németország, Svájc: 0,05 µg/l (folyók,tavak)

0,17 µg/l (közepes koncentráció lakott területek felszín alatti vizeiben) (1)

 

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Illékony ezért gyorsan párolog a felszíni vizekből, vízben jól oldódik ezért gyorsan szétterjed ezzel nagy területeket szennyezve. (1)

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Hal LC 50: 500 mg/l/96 óra

Daphnia EC 50: 340/48 óra

Alga EC 50: 800 mg/l/72 óra

Mindháromnál nagyon kicsi a toxikusság (2)

 

-

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Átmenetileg megkötődik az üledék vagy a talaj

szemcséin. Napsütésre gyorsan lebomlik, de a felszín alatt

tartósan megmarad a szennyeződés. (1)

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Patkánynál LC50: 85-120 mg/l/4 óra (2)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

Hosszan tartó erős sugárzás esetén:

Hím patkánynál: vesekőelégtelenség

Egérnél: tumor (1)

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Belégzés: orr, torok, nyálkahártya iritáció, fejfájás, hányinger (1)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Kiürülés felezési ideje 1 óra,

Bomlástermékei a szervezetben: TBA, formaldehid (1)

Endokrin rendszert károsító

Nem kimutatható

Immunrendszert károsító

Nem kimutatható

Szövetkárosító

Nem kimutatható

Mutagén

Nem kimutatható

Karcinogén

Nem kimutatható

Reprotoxikus, teratogén

Nem kimutatható

Akut toxicitási adatok (LD50)

szemirritáció: csekély

bőrirritáció: csekély (4)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

 

- nincs adat

Szerző által felhasznált források

1. Dr.Hancsók Jenő – Magyar Szabolcs (2003): A metil-tercier-butil-éter (MTBE) és a környezet, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest.

2. EFOA (2003): MTBE – EFOA Safety Data Sheet Guidance, In: http://www.efoa.eu/mtbe/pdf/appendix16.pdf

3. Office of Pollution Prevention and Toxics U.S. Environmental Protection Agency (1994): Chemical summary for Methyl-tert-butyl ether, In: http://www.epa.gov/chemfact/s_mtbe.txt

4. Tim Douthit (2003): The Environmental Characteristics of MTBE: Fate, Transport, Remediation & Comparison w/Ethanol, In: http://iav.broadbrushart.com/MTBE_ETHANOL_SUMMARY.pdf