Hírek

VE - 2019-01-09
Risk reduction technologies

A CRC Press/Balkema Taylor & Francis kiadói csoport, 2019. január 24-én jelentette meg a magyar szerkesztők által készített tudományos ismeretterjesztő könyvsorozat "A környezetmenedzsment mérnöki eszköztára"(Engineering Tools for Environmental Risk Management), negyedik és egyben utolsó kötetét, Kockázatcsökkentési technológiák és esettanulmányok (4. Risk Reduction Technologies and Case Studies) címmel.

A 4. kötetről készült magyar nyelvű recenzió megjelent a Magyar Kémikusok Lapja, 2019. májusi számában és megtekinthető a csatolmányban.

VE - 2016.11.18

Magyar szerkesztők által készített tudományos ismeretterjesztő könyvsorozatot jelentet meg a CRC Press, Balkema csoport, "A környezetmenedzsment mérnöki eszköztára"(Engineering Tools for Environmental Risk Management) címmel.

http://www.crcpress.com/search/results?kw=gruiz&category=all

A sorozat harmadik kötete: A felmérés és monitoring eszköztára címmel (Engineering Tools for Environmental Risk Management: 3. Site Assessment and Monitoring Tools) 2016. október 21-én jelent meg:

https://www.crcpress.com/Engineering-Tools-for-Environmental-Risk-Manage...

A 3. kötet recenziója megjelent a Magyar Kémikusok Lapja  2017. áprilisi számában és megtekinthető a csatolmányban.

VE - 2016.10
2 kötet

A CRC Press/Balkema Taylor & Francis kiadói csoport, 2016-ban jelentette meg a magyar szerkesztők által készített tudományos ismeretterjesztő könyvsorozat "A környezetmenedzsment mérnöki eszköztára" (Engineering Tools for Environmental Risk Management) második kötetét Környezettoxikológia címmel (2. Environmental Toxicology)

A 2. kötetről készült magyar nyelvű recenzió megtalálható a Magyar Kémikusok Lapja, 2016. januári számában és a csatolmányban.

VE - 2016.09
1 kötet

Magyar szerkesztők munkája az az 5 kötetesre tervezett sorozat,  Engineering Tools for Environmental Risk Management (A környezetmenedzsment mérnöki eszköztára), melynek első kötete (1. Environmental Deterioration and Contamination – Problems and their Management) 2014. augusztusban jelent meg, a CRC Press Balkema csoport gondozásában.  

Webes elérhetősége: http://www.crcpress.com/product/isbn/9781138001541.

Az 1. kötetről készült magyar nyelvű recenzió megtalálható a Magyar Kémikusok Lapja 2015. januári számában és megtekinthető a csatolmányban.

GK - 2016. 08. 15.
Talajszelvény

Az Európai Bizottség december 5-én, a Talaj Nemezetközi Napján konferenciát szervez az érdekeltek számára.

A Norvég Alap és a NFFKÜ által, a "Zöld Ipari Innováció" program keretében, 2014.07.01-2016.10.31. között támogatott "Terra Preta" (HU09-0029-A1-2013) kutatás-fejlesztési projekt (/node/13075) konzorciuma, projektzáró konferenciát szervez, 2016. október 26-án, Budapesten, a GOLDBERGER Textilipari Gyűjtemény konferencia termében: 1036 Budapest, Lajos utca 136–138.

A Konferencia témája: bioszén alkalmazása savanyú homoktalajok javítására, talajadalékként, és termésnövelő mikrobiális talajoltóanyag hordozójaként.

A konferencia magyar nyelvű, a részvétel ingyenes, de regisztrációt igényel.

További információt a kapcsolattartók tudnak nyújtani.

A konferencia programja a mellékletben található.

Kapcsolattartók:

Dr. Molnár Mónika   email: mmolnar@mail.bme.hu

Vaszita Emese         email: emvaszita@mail.bme.hu

Várjuk az érdeklődők jelentkezését.

VE - 2015-06-22

A BME ABÉT környezeti mikrobiológia és biotechnológia csoportja tagja a Norvég Alap és az NFFKÜ által a " Zöld Ipari Innováció" program keretében támogatott " Terra Preta" projekt konzorciumának, mely a " Talajoltóanyag és bioszén kombinált alkalmazása leromlott talajokra" című projektben 2014.07.01-2016.10.31 között, a BioFil Mikrobiológiai, Géntechnológiai és Biokémiai Kft., a  BIOFORSK Norvég Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont (Talajtani és Agrokémiai Intézet) részvételével a bioszén talajjavításra történő alkalmazása fejlesztésen dolgozik. A fejlesztés célja : a bioszén alkalmazása savanyú homoktalajok javítására talajadalékként és termésnövelő mikrobiális talajoltóanyag hordozójaként.

Fejlesztési feladatok:

Talajra alkalmazható termékek fejlesztése: bioszén és bioszénre vitt oltóanyag.

A bioszén-alapú termékek alkalmazási technológiájának kifejlesztése. Ennek lépései:

  • bioszén-leltár és előkísérletek alapján kiválasztani az alkalmas bioszeneket,
  • technológiai mikrokozmoszokban tesztelni a hatékonyságot és kimérni az optimális technológiai paramétereket
  • adaptálni szabadföldre és tesztelni kisparcellás (20–100 m2) kísérletekben
  • demonstrálni a kifejlesztett innovatív technológiát, nagy parcellákon (400 m2)
  • a technológia-demonstrációra célszerűen kialakított monitoring-módszeregyüttessel kapott adatok alapján verifikálni az alkalmazott technológiát és a felhasznált új termékeket.
  • a verifikált termékek és technológiák iparjogi védelme és piacra juttatása.

ECHA proposes a restriction on decaBDE, a brominated flame retardant used in plastics and textiles.

The European Chemicals Agency (ECHA) has, at the request of the European Commission, submitted a report proposing a restriction on the manufacturing, use and placing on the market of bis(pentabromophenyl) ether (decaBDE), and on articles containing decaBDE in concentrations greater than 0.1% by weight. ECHA has collaborated with the Norwegian Environment Agency throughout the drafting of the restriction proposal.

Nemzeti Kiválóság Program

Az EU Duna Régió Stratégiájához kapcsolódó második zöld minikonferencia az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Tükörtermében került megrendezésre 2014. február 25-én, ahol a Nemzeti Kiválóság Projektiroda által felkért előadók tartottak előadásokat.

 

 

Hőpapír

Franciaország 2014. januárjában  beadta korlátozási javaslatát a biszfenol-A tartalmú hőpapírok korlátozására.

Elsősorban a terhes anyák és a magzat védelmét tartották szem előtt. A hőpapírban a szín előhívására alkalmazott biszfenol-A mind a pénztárosokra, mind a vevőkre nézve elfogadhatatlanul nagy kockázatot jelent.

A korlátorás alapja a számított kockázati hányados (RCR) 10—100-szorosa az elfogadható koickázatnak. A korlátozás körülményeit leíró dossziéban a francia javaslat kitér az alternatív festékek és az alternatív technológiák tárgyalására is. 

Sajnos a korlátozás alapjául szolgáló adatok bizonytalansága igen nagy.

Oldalak