Pentaklórfenol

Kép forrása
TOXNET
Leírás szerzője
BME_ABÉT

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Pentaklórfenol
2,3,4,5,6-Pentachlorophenol

Vegyületcsoport

Fungicid, ipari segédanyag

CAS szám

87-86-5

Molekulaképlet

C6HCl5O

Megjelenés

Fehér szilárd kristályok.

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Inszekticid, fungicid, nem szelektív kontakt herbicid. Használatos favédőszerként, ill. nátrium sóját általános fertőtlenítőszerként alkalmazzák. (BCPEPM)

Elsődleges hatás

Először faanyagok konzerválására használták, később herbicidként, illetve antimikróbás szerként alkalmazták különböző iparágakban (JPR).

Mellékhatások

Irritáló; nyálkahártya-, szemizgató; bőr allergizáló. Szédülés, fejfájás, hányinger, hányás (JPR).

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

266,3 g/mol (BCPEPM)

Sűrűség

1,98 (22oC) (EPA)

Olvadáspont

190–191 oC (EPA)

Forráspont

309–310 oC (INCHEM)

Gőznyomás

0,00011 mm Hg (25 oC) (EPA). 16 Pa (100 oC) (BCPEPM)

Vízoldhatóság

20 mg/L (30oC) (EPA) 80 mg/L (30 oC) (BCPEPM)

Stabilitás

-

Hidrolízis

Stabil, perzisztens (PPDB)

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

4,3 x 10-1 Pa m3 mol-1 (PPDB)

Kow

log Kow= 5,12 (EPA), log Kow= 3,32 (PPDB)

Koc  [l/kg]

3000–4000 l/kg (EPA)

pKa

pKa: 4,74; semleges pH-n disszociált formában van (EPA)

BCF, biokoncentráció

log BCF 1–5,7 (ember); log BCF 1–4 (halak). Bioakkumulálódik vízi szervezetekben (EPA)
Log BCF 2,4–3,73 szivárványos pisztráng (EPA)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Hidrolízise a környezetben nem jelentős. A disszociált forma fotolízise vízben jelentős: DT50 fotolízis=0,86 h. (EPA)
Hidrolízise vízben: perzisztens (PPDB). DT50foto: 0,03 d, pH:7-nél (PPDB)

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Biodegradációja talajban néhány héttől néhány hónapig (EPA).
DT50 talajban: 63 nap (PPDB).
Biodegradációs féléletidő talajban: 20–120 nap (INCHEM).
Biodegradációs féléletidő vízben: 0,36–192 nap (INCHEM).

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

Magyarország, felszín alatti vizek - pentaklórfenol szennyezettségi határérték: 0,5 µg/l (B) (219/2004, 10/2000).

EU felsz.víz - MAC – EQS: 1 μg/l (Directive 2008/105/EC)

NL – beavatkozási határérték talajvíz : 3 μg/l (Swartjes, 1999)

US (édesvíz - max): 0,19 μg/l (PAN)

Kanada – édesvíz hatért.: 0,5 μg/l (PAN)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Víz: 0,14–2,22 µg/l
Üledék: <0,05 mg/kg
Szuszpendált anyag: <0,01 mg/kg (ICPDR, JDS2).

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben Daphniákra és algákra nagyon toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

EC50 (48 h, Daphnia): 0,45 mg/l (PPDB)
EC50 (72h, alga, Scenedesmus quadricauda): 0,08 mg/L (PPDB)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC (96 h) Scenedesmus pannonicus: 0,1 mg/l (INCHEM)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC (14d, Eisenia fetida) 10 mg/kg (PPDB)

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Neurotoxikus (BEYOND PESTICIDES). Szenzitizáló, irritáló (BEYOND PESTICIDES).
Máj-, vesekárosító (BEYOND PESTICIDES).

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Felvételt követően vizelettel ürül; szétoszlik a szövetekben, metabolizmusa nem jelentős (CDC NER).

Endokrin rendszert károsító

Igen (IEH Web Report W20); Feltételezett (PAN); Lehetséges (BEYOND PESTICIDES).

Immunrendszert károsító

Igen (INCHEM)

Szövetkárosító

Lehetséges, igen (INCHEM)

Mutagén

Igen: humán limfocita, egér, élesztő (EXTOXNET). Igen (TOXNET)

Karcinogén

Igen (TOXNET, CPDB, PAN). Lehetséges (BEYOND PESTICIDES).

Reprotoxikus, teratogén

Igen (BEYOND PESTICIDES).

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50 (patkány, oral): 210 mg/kg (BCPEPM)
LD50 (patkány): 27–211 mg/kg (EXTOXNET)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOEL: 3,9–10 mg/nap (70–190 d, kutya, patkány) (BCPEPM)

EGYÉB JELLEMZŐK

 

Veszélyes anyagok magyarországi jegyzékén szerepel: nagyon mérgező, környezetre veszélyes (ÁNTSZ).
EU vízpolitika - elsőbbségi veszélyes anyagok jegyzékén (L331/4 15.12.2001).
EU peszticides adatbázisában aktív hatóanyagok között nem szerepel (EU Pesticides database).

- nincs adat

Szerző által felhasznált források

Általános adatbázisok:
1. EPA http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/chemical_fs.htm (Topical & Chemical Fact Sheets, US EPA)
2. EXTOXNET http://www.extoxnet.orst.edu/ (The Extension Toxicology Network)
3. ICPDR http://www.icpdr.org/ (International Commission for the Protection of the Danube River, Danube Surveys Database)
4. TOXNET http://toxnet.nlm.nih.gov/ (Toxicology Data Network, NLM US, National Library of Medicine)
5. CPDB http://potency.berkeley.edu/ (The Carcinogenic Potency Database (CPDB)),

Peszticides adatbázisok:
6. BCPEPM (British Crop Production Council, The e-Pesticide Manual) OMIKK
7. PAN (Pesticide Action Network – US environmental Defence) http://www.pesticideinfo.org/
8. EU PESTICIDES DATABASE – Active Substances (Directive 91/414/EEC) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=activesubstance.detail
9. PPDB (Pesticide Properties Database, developed by the the University of Hertfordshire, from the database that originally accompanied the EMA (Environmental Management for Agriculture) software (also developed by AERU), with additional input from the EU-funded FOOTPRINT project) http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/

Folyóiratcikkek, jelentések, könyvrészletek, online szakmai oldalak:
10. ÁNTSZ biztonsági adatlapok, www.antsz.hu
11. BEYOND PESTICIDES: www.beyondpesticides.org/gateway/pesticide/ (Gateway on Hazards and Safe Pest Management)
12. JDS2 - Joint Danube Survey2 (2008) Final Scientific Report, ICPDR / International Commission for the Protection of the Danube River / www.icpdr.org
13. JPR - Journal of Pesticide Reform, http://www.pesticide.org/factsheets.html#pesticides
14. List of priority subtances in the field of water policy (2001) Official Journal of the European Communities, L331/4 15.12.2001
15. CDC NER - Centers for Disease Control and Prevention. National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals –Chemical Information: Pentachlorophenol
http://www.cdc.gov/exposurereport/data_tables/Pentachlorophenol_ChemicalInformation.html
16. IEH Web Report W20, March, 2005: Medical Research Council Institute for Environment and Health UK, Chemicals purported to be endocrine disrupters. http://www.cranfield.ac.uk/health/researchareas/environmenthealth/ieh/ieh%20publications/w20.pdf
17. INCHEM - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY ENVIRONMENTAL HEALTH CRITERIA 71, Web report: http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc71.htm#SectionNumber:8.3

Határértéklisták, rendeletek:
18. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
19. 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről
20. Directive 2008/105/EC of European Parliament and Council on environmental quality standards in the field of water policy. http://ec.europe.eu/environment/water/water-dangersub/lib_pri_substances.htm#dir105
21. Swartjes, F.A. (1999) Risk based Assessment of Soil and Groundwater Quality int he Netherlands: Standards and Remediation Urgency, Risk Analysis, 19 (6), 1235–1249