Globális környezeti problémák országonként - L

Kép forrása
KÖRINFO
Leírás szerzője
Gruiz Katalin

 

Laosz

Fel nem robbant hadianyag, erdőpusztulás, talajerózió, a lakosság nagy része nem fér hozzá ivóvízhez

 

Lengyelország

Javult a helyzet 1989-től csökkent a nehézipar, ennek ellenére a levegőszennyezettség továbbra is súlyos, a szén-tüzelésű erőművek kéndioxid-kibocsátása miatt, a savas eső károkat okoz az erdőkben, problémát jelent a az ipari és települési szennyvizekből és a veszélyes hulladékok lerakásából származó vízszennyezés

 

Lesotho

A lakosság a marginális területek használatára kényszerült a túllegeltetés, a súlyos talajerózió, és a talaj kimerülése következtében, elsivatagosodás; Highlands Water Project (Lesotho Magasföldi Vízlétesítmény) ellenőrzése, a víz összegyűjtése és elterelése

 

Lettország

Lettország függetlenségének visszanyerése után az ország profitált a szerkezetváltásból, hogy az ipar helyett a szolgáltató iparágak kezdtek dominálni. Elsődleges cél az ivóvízminőség javítása, a csatornahálózat kiépítése, a háztartási- és veszélyes hulladék kezelése, valamint a légszennyezés csökkentése, 2001-ben Lettországban lezárultak az EU-hoz való csatlakozási tárgyalások és vállaták hogy teljes mértékben végrehajtják az EU környezetvédelmi irányelveit 2010-ig

 

Libanon

Erdőpusztulás, talajerózió, elsivatagosodás, a bejrúti közúti forgalomból és  ipari hulladék-égetéséből származó légszennyezés, a tengerpart menti vizek szennyezettek a kezeletlen szennyvíztől és az olajfoltoktól

 

Libéria

Trópusi esőerdő pusztulása, talajerózió, a biodiverzitás csökkenése, a tengerpart menti víz szennyezett az olajbányászati és feldolgozási-hulladék és a nyers szennyvíz miatt

 

Liechtenstein

Nincs súlyos környezeti probléma

 

Litvánia

A talaj és a felszín alatti vizek szennyezettek a kőolajtermelés és a katonai bázisokon használt vegyi anyagok miatt

 

Líbia

Elsivatagosodás, korlátozott természetes édesvíz-készlet, a Great Manmade River (Nagy Mesterséges Folyó) projekt a legnagyobb fejlesztési program a világon, a Szaharában épül ez az “ember-készítette” folyó, hogy a nagy felszín alatti víztározó rétegekben lévő víz a part menti városokhoz eljusson

 

Luxemburg

Levegő- és víszennyezés a városi területeken, szennyezett talaj a mezőgazdasági területeken

Szerző által felhasznált források

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2032.html?countryName=&countryCode=&regionCode=2