Folsomia candida

Folsomia candida (Collembola)

Leírás szerzője: 
Tolner Mária
Folsomia candida

A Folsomia candida faj az ugróvillások rendjébe tartozik, ősi rovar.

A Folsomia candida egyedeit használhatjuk talajok toxicitásának tesztelésére. A mérés végpontja az állatok letalitása illetve túlélése. A teszt előnye, hogy olcsó, laboratóriumi körülmények között könnyen elvégezhető, pontos és reprodukálható. Hátránya, hogy egy fajt alkalmazó tesztként kicsi a környezeti realizmusa, a szennyezés egy fajra gyakorolt hatását extrapolálni kell a szennyeződéssel érintkező többi fajra. Az akut teszt egy-két hétig tart. A kiértékelés során a vizsgált talaj toxicitására következtetünk az életben maradt állatok százalékos értékéből.

 

A Collembola (Folsomia candida) mortalitási teszt leírását lásd a  Gyakorlati ismeretek képtár Talaj- és felszín alatti vízmonitoring környezettoxikológiai módszerekkel képtárban. 

/keptar/718

Szerző által felhasznált források: 

Gruiz Katalin, Horváth Beáta, Molnár Mónika: Környezettoxikológia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001