Biszfenol A

Kép forrása
TOXNET
Leírás szerzője
BME-ABÉT

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA

Név
IUPAC név

Biszfenol A
4-[2-(4-hydroxypenyl)propan-2-yl]phenol

Vegyületcsoport

Ipari segédanyag (műanyag adalék)

CAS szám

80-05-7

Molekulaképlet

C15H16O2

Megjelenés

Fehér, világosbarna pehely, por

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Műanyagok (PVC gyártás), pl. polikarbonátok alkotóeleme, égésgátló alapanyaga; régebben gombaölő szerként használták.
Lakkok, festékek, hőérzkeny papírok (EU RAR)

Elsődleges hatás

Inhibitor a PVC gyártásban.

Mellékhatások

Szenzitizáló. Légzőrendszer izgató (ESIS)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

228,29 g/mol (EU RAR)

Sűrűség

1,1-1,2 kg/m3 (25°C)

Olvadáspont

155-157°C (EU RAR)

Forráspont

360°C at 101,3 kPa (EU RAR)

Gőznyomás

5,3×10-9 kPa (25°C) (EU RAR)

Vízoldhatóság

120 mg/L (TOXNET), 300 mg/L (EU RAR)

Stabilitás

-

Hidrolízis

Nem hidrolizál (ESIS)

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

1,00 x 10-11 atm m3 /mol (25°C) (TOXNET)

Kow

log kow=3,32 (CPDB), log kow=3,4 (EU RAR)

Koc  [l/kg]

log Koc= 3,13 (ESIS)

pKa

-

BCF, biokoncentráció

Kicsi bioakkumulációs potenciál.
BCF (hal) Oryzias latipes: 73,4
BCF (békalárva) Rana temporaria: 144–147 (EU RAR)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Abiotikus degradálhatóság kicsi, csíramentesített tengervízben 60 napig koncentrációja állandó. (EU RAR)
Hidrolízise és fotolízise nem valószínűsíthető (EU RAR)

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Vízben könnyen biodegradálódik, 100 % eltávolítás 2–17 nap.
DT50vízben: 15 nap (EU RAR)
Könnyen biodegradálódik talajban. Aspergillus fumigatus - metabolizmusának terméke bisphenol-A-O-β-D-glucopyranoside. Sphingomonas sp. - metabolizmusának termékei 1,2-bis(4-hydroxyphenyl)-2-propanol and 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)-1-propanol.

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

Származtatott PNEC felszíni vízre: 1,5 μg/l (EU RAR)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Víz: nincs adat
Üledék: 0,01– 0,31 mg/kg
Szuszpendált anyag: 0,01–5,04 mg/kg (ICPDR, JDS2)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben baktériumokra enyhén toxikus, algákra és zooplanktonokra nagyon toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

EC50 Pseudomonas fluorescens 54,5 mg/l (EU RAR)
EC50 alga, Skeletonema costatum (96 h): 1 mg/L (Alexander et al. 1988)
EC50 zöld alga Selenastrum capricornutum (96 h): 2,7 mg/l (Alexander et al. 1988)
EC50 (zooplankton) Acartia tonsa (5 d): 0,33 mg/l (EU RAR)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC (7 d) Lemna gibba: 7,8 mg/l (EU RAR)
NOEC (60 nap, haslábú) Marisa cornuarietis: 0,025 mg/L (EU RAR)
NOEC Pimephales promelas (164 d): 0,16 mg/l. (EU RAR)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC Pseudomonas putida: 320 mg/l (EU RAR)

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Szemizgató, légzőrendszer izgató (EU RAR)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

-

Endokrin rendszert károsító

Igen (PAN)

Immunrendszert károsító

Szenzitizáló (ESIS)

Szövetkárosító

Igen (ESIS)

Mutagén

Igen (ESIS)

Karcinogén

Nem (CPDB) Lehetséges (PAN)

Reprotoxikus, teratogén

Gyanús (ESIS) Lehetséges (PAN) Igen (TOXNET)

Akut toxicitási adatok (LD50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOAEL: 50 mg/kg/nap (egér, 2 generáció) (EU RAR)

EGYÉB JELLEMZŐK

 

EU vízminőségi politika (2008) jelölve, mint lehetséges elsődleges szennyezőanyag (Directive 2008/105/EC)

- nincs adat

Szerző által felhasznált források

1. ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River,
    Danube Surveys Database http://www.icpdr.org/
2. TOXNET (Toxicology Data Network, NLM US, National Library of Medicine) http://toxnet.nlm.nih.gov/
3. PAN (Pesticide Action Network – US environmental Defence) http://www.pesticideinfo.org/
4. CPDB (The Carcinogenic Potency Database) http://potency.berkeley.edu/
5. JDS2 - Joint Danube Survey2 (2008) Final Scientific Report, ICPDR / International Commission for the Protection of the Danube River / www.icpdr.org
6. Alexander, H.C., Dill, D.C., Smith, L.W., Guiney, D.P. and Dorn, P. (1988) Bisphenol A: Acute Aquatic Toxicity, Environmental Toxicology and Chemistry, 7(1), 19–26
7. Directive 2008/105/EC of European Parliament and Council on environmental quality standards in the field of water policy. http://ec.europe.eu/environment/water/water-dangersub/lib_pri_substances.htm#dir105
8. EU RAR - Updated European Risk Assessment Report.4,4’-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL (BISPHENOL-A) (2008) http://ecb.jrc.it/documents/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/ADDENDUM/bisphenola_add_325.pdf
9. ESIS: European chemical Substances Information System, European Comisssion Joint Research Centre (IUCLID datasheet) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?GENRE=CASNO&ENTREE=103-90-2