Benzil-butil-ftalát

Kép forrása
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Benzyl_butyl_phthalate.png
Leírás szerzője
Bordácsné Bocz Katalin

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név

IUPAC név

Benzil-butil-ftalát (BBP)

 Benzil-butil-ftalát

Vegyületcsoport

Ipari segédanyag, műanyagadalék

CAS szám

85-68-7

Molekulaképlet

C19H20O4

Megjelenés

Színtelen, olajos folyadék

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,

felhasználási terület

A BBP-t elsősorban (több mint 95%-ban) polimerek lágyítójaként alkalmazzák pl. padlóburkolókban, szigetelőanyagokban, festékekben, textilbevonatokban és ragasztóanyagokban. Kismértékű, de lényeges felhasználási területe ezen kívül az élelmiszercsomagolás. A BBP alacsony koncentrációban megtalálható továbbá gyermekápolási cikkekben és gyermekjátékokban is.

Elsődleges hatás

Műanyag adalék, lágyító

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

312,36 g/mol

Sűrűség

1,12 g/cm3

Olvadáspont

-35°C

Forráspont

370°C

Gőznyomás

6*10-7 mm Hg

Vízoldhatóság

2,8 mg/l (RAR Report, 2007)

Stabilitás

-

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

0,176 Pa*m3/mol (RAR Report, 2007)

Kow

4,84 (RAR Report, 2007)

Koc  [l/kg] 

10500 l/kg (RAR Report, 2007)

pKa

-

BCF, biokoncentráció

<1000 állati és növényi tesztekben egyaránt

Haltesztekben 188-663 (RAR Report, 2007), de a másodlagos mérgezés számításához általánosan a BCF = 449 (Carr, 1992) adatot alkalmazzák (WFD-UKTAG, 2012).

Worst-case számításokhoz a BCF=663 használandó (Barrows, 1980) (WFD-UKTAG, 2012)

Viselkedése a környezetben 

Abiotikus degradálhatóság

és metabolitok

Fotodegradálható t1/2= 1,5 nap
Hidrolizálható t1/2= 1,4 év + 51 h (HSDB)

Biodegradálhatóság és 

metabolitok

Könnyen biodegradálható.

A BBP aerob és anaerob biodegradáció metabolikus útja: BBP → monobutil/monobenzil fhalát → ftálsav → 4,5 dihidroxiftálsav → oxálsav → hangyasav → CO2 (ECB 2007).

Aerob felszíni vizekben: t1/2= 1-7 nap

Aerob talajban: t1/2= 1-7 nap

Aerob üledékben: t1/2= ~ 13 nap

Anaerob körülmények között a biodegradáció lassabb. (WHO, 1999)

Az EUSES által alkalmazott degradációs ráták 120°C-on (RAR Report, 2007)

  szennyvíztisztító telepen: 24 1/nap

   felszíni vizekben: 0,0462 1/nap

iszapban: 0,00023 1/nap

talajban: 0,023 1/nap

Környezetminőségi kritériumok

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

számított PEC értékek (RAR Report, 2008):

vízben: 0,17 µg/l

üledékben: 0,07 mg/kg

levegőben: 6,3*10-4 µg/m3

mezőgazdasági talajban: 3*10-3 mg/kg

ÖKOszisztémára gyakorolt hatás

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

elsősorban reprotoxicitás, valamint endokrin rendszert

károsító hatás

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

édesvízi (WFD-UKTAG):

baktérium (0,5 h, légzés): EC50 = 2,9 mg/l

Scenedesmus subspicatus (72 h, növekedési ráta): EC50 = 0,92 mg/l;

Daphnia magna (48 h, immobilizáció): EC50 = 1,8-2,2 mg/l;

Chironomus tentans (48 h) EC50 = 1,6 mg/l

Oncorhynchus mykiss (96 h, mortalitás): LC50 = 0,82 mg/l;

tengeri (WFD-UKTAG):

Mysidopsis (Americamysis) bahia (96 h, mortalitás): LC50 = 0,9 mg/l

Crassostrea virginica (96 h): EC50 = 1,3 mg/l

Cymastogaster aggregata (96 h, mortalitás): LC50 = 0,51 mg/l

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

édesvízi (WFD-UKTAG):

baktérium (0,5 h, O2 fogyasztás): NOEC = 0,4 mg/l

Tetrahymena pyriformis (24 h, növekedés gátlás): NOEC= 50 mg/l; LOEC= 100 mg/l

Scenedesmus subspicatus (72 h, növekedés): NOEC = 0,15 mg/l; EC10= 0,31 mg/l

Daphnia magna (21 nap, túlélés): NOEC = 0,28 mg/l; LOEC = 1,4 mg/l

Pimephales promelas (30 nap, méret): NOEC = 0,14 mg/l; LOEC = 0,36 mg/l

PNECédesvíz = 7,5 µg/l

tengeri (WFD-UKTAG):

Mysidopsis (Americamysis) bahia (28 nap, túlélés): NOEC = 0,17 mg/l

PNECtengervíz = 0,75 µg/l

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Eisenia foetida (7-14 nap, mortalitás): 100% túlélés 1000 mg/kg esetén is, LC50 meghatározása nem volt lehetséges

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

nincs adat

PNECtalaj = 1,39 mg/tt kg

emberre gyakorolt hatás

Általános káros hatások

reprotoxicitás gyanú

nagy dózisban máj és vesenagyobbodást okoz (RAR Report, 2008)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

inhaláció, és dermális expozíció elhanyagolható, orálisan expozíció esetén gyors átalakulás monoészter metebolitokká, vese kiválasztja, akkumuláció nem jellemző (RAR Report, 2008)

Endokrin rendszert károsító

fejlődés-toxicitás (nagy dózisú patkány- és egérkísérletekben)

Immunrendszert károsító

nem

Szövetkárosító

nem korrozív, nem okoz irritációt vagy szenzibilizációt (RAR Report, 2008)

Mutagén

nem genotoxikus (RAR Report, 2008)

Karcinogén

nem karcinogén (RAR Report, 2008)

Reprotoxikus, teratogén

gyanús (reprotoxicitás, fejlődés-toxicitás, anti-androgén tulajdonság patkánykísérletekben), RAR Report, 2008)

Akut toxicitási adatok (LD50)

nem jellemző (állatkísérletek alapján LC50> 2 g/tt kg)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOELfertilitás= 100 -250 mg/tt kg/nap (kétgenerációs patkánykísérlet alapján)

NOELfejlődés= 50 -750 mg/tt kg/nap (kétgenerációs patkánykísérlet alapján)

NOAELreprotoxicitás = 182 mg/tt kg /nap (egérkísérletek), 185 mg/ tt kg/nap (patkánykísérletekben) (NTP-CERHR)

 

származtatott humán NOAEL értékek:

NOAELIsmételt dózisú toxicitás (orális): 151 mg/ tt kg/nap

NOAELIsmételt dózisú toxicitás (inhalációs): 218 mg/ tt kg/nap

NOAELReprotoxicitás toxicitás (fertilitás): 100 mg/ tt kg/nap

NOAELReprtotoxicitás: 50 mg/ tt kg/nap (RAR Report, 2008)

EGYÉBJELLEMZŐK

 

 

Felhasználásával kapcsolatos Európai Unios korlátozás:

  1. Nem használható fel játékokban és gyermekápolási árucikkekben anyagként vagy keverékben, ha a műanyagra számított koncentrációja 0,1 tömegszázaléknál nagyobb.
  2. Nem hozhatók forgalomba az ezeket a ftalátokat a műanyagra számított 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazó játékok és gyermekgondozási árucikkek.
  3. A Bizottság az ilyen anyagokról és helyettesítőikről szóló új tudományos információk fényében 2010. január 16-ig újraértékeli az ezzel a tétellel kapcsolatban megállapított intézkedéseket, és indokolt esetben megfelelően módosítják ezeket az intézkedéseket.
  4. E tétel alkalmazásában a »gyermekgondozási árucikk« minden olyan terméket magában foglal, melynek rendeltetése az alvás, az ellazulás megkönnyítése, a higiénia, a gyermek táplálásának vagy a gyermek szoptatásának megkönnyítése.

Szerző által felhasznált források

RAR Report, 2008: Risk Assessment Report, http://www.bbp-facts.com/upload/documents/document6.pdf

RAR Report, 2007: Risk Assessment Report, http://www.bbp-facts.com/upload/documents/document3.pdf

WHO, 1999: Concise International Chemical Assessment Document 17; http://www.who.int/ipcs/publications/cicad/en/cicad17.pdf

ECB (2007):European Chemicals Bureau. Institute of Health and Consumer Protection. European risk assessment report − benzyl butyl phthalate; http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/10948/1/benzylbutylphthalatereport318.pdf

HSDB: Hazardous Substance Data Base. http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+2107

WFD-UKTAG: Proposed EQS for Water Framework Directive Annex VIII substances: benzyl butyl phthalate (For consultation). Water Framework Directive− United Kingdom Technical Advisory Group; www.wfduk.org  http://www.wfduk.org/sites/default/files/Media/EA_BBP_EQS_%20UKTAG.pdf

NTP-CERHR: Center for the evaluation of risks to human reproduction. Expert panel report on butyl-benzyl-phthalate (2003); http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/ohat/phthalates/bb-phthalate/BBP-final-inprog.PDF

Barrows, M.E., Petrocelli, S.R. and Macek, K.J.: Bioconcentration and elimination of selected water pollutants by bluegill sunfish (Lepomis macrochirus). Rizwanul Hague (Ed.). Dynamics, Exposure and Hazard Assessment of Toxic Chemicals, Ann Arbor Science Pub., 1980. pp. 379−392

Carr, K.H., Coyle G.T. and Kimerle R.A.: Bioconcentration of 14C-Butyl Benzyl Phthalate in aquarium water and bluegill sunfish tissues. Environmental Toxicology and Chemistry 1997;16:2200–2203