Sztirol

Kép forrása
TOXNET
Leírás szerzője
Jánosik Eszter

 

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA

Név
IUPAC név

Sztirol

Vinilbenzol/ feniletilén [1]

Vegyületcsoport

Telítetlen aromás szénhidrogének [3]

CAS szám

100-42-5 [1]

Molekulaképlet

C8H8 (C6H5-CH=CH2) [3]

Szerkezeti képlet

[3]

Megjelenés

Színtelen, olajszerű folyadék [1]

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Műanyaggyártás alapanyaga, a polimerizációval készített polisztirol jó elektromos szigetelő, hőre lágyuló műanyag.
Habosítva hőszigetelő anyagként használják (hungarocel). [3]

Elsődleges hatás

Tűzveszélyes, egészségkárosító anyag

700 ppm azonnal veszélyt jelent az egészségre. [10]

Mellékhatások

lásd „Emberre gyakorolt hatás”

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

104,15 g/mol [2]

Sűrűség

0,909 g/cm3 [2]

Olvadáspont

‒ 30,6 °C [1]

Forráspont

145 °C [2]

Gőznyomás

0,67 kPa (20 °C-on)[1]

Vízoldhatóság

0,03 g/100 ml (20 °C-on) [1]

Stabilitás

Az anyag robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

Polimerizálhat melegítés következtében, fény hatására,

oxidálószerekkel, oxigénnel és peroxidokkal érintkezve, tűz- és robbanásveszélyt okozva. Hevesen reagál erős savakkal, erős oxidálószerekkel tűz- és robbanásveszélyt okozva.

Megtámadja a gumit, a rezet és a rézötvözeteket. [1]

Alkoholban, éterben, metanolban, acetonban, benzinben oldódik. [10]

Hidrolízis

Stabilitás vízben: 237 nap [8]

Hidrolizáló funkciós csoportok hiányában hidrolízise valószínűtlen. [10]

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

195 Pa*m3/mol [8]

0.00275 atm*m3/mol [10]

Kow

log Kow = 2,96 [6]

Koc [l/kg]

912 [6] 960 [10]

pKa

-

BCF, biokoncentráció

13,5 [7]

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek. [5]

Felezési ideje 3-4 óra, aerob körülmények között szén-dioxidra és vízre bomlik. Anaerob környezetben az altalajban és az iszapban ellenáll a bomlásnak. [4]

A gáz fázisú sztirol a fotokémiai úton termelődő hidroxil gyökök és ózon hatására 7-16 óra alatt elbomlik.

Talajba kerülve lassan mobilizálódik a Koc értékének köszönhetően. A gőznyomása miatt száraz talajfelszínről elillan. Agyagos talajból 2 mg/kg 26 %-a illan el 31 nap alatt.

Vízbe kerülve a lebegő szilárd részecskéken és üledéken adszorbeálódik. Édesvízben 1 mg/l 10-20 %-a mineralizálódik 3 hét alatt. Édesvíz felszínéről gyorsan elillan (2-10 mg/l 50 %-a 1-3 óra alatt). [10]

Biodegradálhatóság és
metabolitok

80 % (20 nap) – biológiailag könnyen lebontható [8]

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Expozíciós határérték: 50 mg/m3[7]

Ivóvízben megengedett határérték: 100 μg/l (EPA) [10]

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Biokoncentrációja vízi élőlényekben alacsony.

Tipikus koncentrációja levegőben és ivóvízben (USA): 0,6 μg/m3 illetve 0-18,4 μg/l

Átlagkoncentráció a levegőben (norvég kutatás, 1972-96): 60-15 ppm.

Beltéri levegőben: 26-71 ppb (USA), 0,9 ppm (Nagy-Britannia)

Talajvízben átlagos koncentrációja: 0,33 μg/l, max. 6,3 μg/l (USA),

Felszíni vízben: 14 ng/l (Németország, Elba, 1992)

Üledékben: 4,2 ppb (Kanada, TN folyó)

Talajban: 0,53 mg/kg (veszélyes hulladéklerakó közelében), egyébként 0,2 μg/kg

Levegőben: világszerte <1 ppb, városi környezetben 0,6 μg/m3 (USA), vidéki környezetben <0,1 ppb (Brazília)

[10]

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Az anyag mérgező a vízi élőlényekre. [8]

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 (naphal, 96 óra) = 25 mg/l

LC50 (ponty, 96 óra) = 32 mg/l

EC50 (Daphnia, 48 óra) = 4,7 mg/l

EC50 (baktériumok, 5 perc) = 5,5 mg/l [8]

LC50 (Cyprinodon variegatus, 96 óra) = 9,1 mg/l

LD50 (aranyhal, 24 óra)= 26 mg/l [10]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Mérgező hatással van a szárazföldi élőlényekre is.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 (egér, belélegezve) = 4940 ppm/2 óra

LC50 (patkány, belélegezve) = 2770 ppm/4 óra

LD50 (patkány, szájon át) = 5000 mg/kg

LD50 (egér, szájon át) = 316 mg/kg [10]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Szem- és bőrirritáló hatású, belélegezve ártalmas.

Lehetséges hatásai: dermatitis, fáradtság, hányás, szédülés, fejfájás, eszméletlenség. Hatása lehet a központi idegrendszerre. A folyadék lenyelése közben előfordulhat a tüdőbe való aspiráció, ami kémiai (toxikus) tüdőgyulladást okozhat. Zsírtalanítja a bőrt. Expoziciója fokozhatja a zajexpozíció okozta halláskárosodást. [1]

Már 100 ppm koncentrációnál is jelentkezik torok és szemirritáló hatása. 800 ppm felett álmosság, fémes íz, fokozódó nyálelválasztás tapasztalható. [10]

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Metabolizációja során sztirol-7,8-oxid képződik, ami a glutathionnal való konjugáció után reakcióba lép a májsejtek makromolekuláival és ezáltal a glutathion deplécióját hozza létre. A sztirol-7,8-oxidot teszik felelőssé a vinilbenzol rákkeltő hatásáért, valamint a vörösvértest ALA-D enzim aktivitásának csökkentéséért is. [9]

90-97 %-a vizelet formájában hagyja el a szervezetet. A zsírszövetekből 2-4 nap alatt távozik. [10]

Endokrin rendszert károsító

Nem okoz rendellenességeket [4]

Immunrendszert károsító

Esetleges szövődményként előfordulhatnak immunrendszert károsító betegségek. [9]

Szövetkárosító

Nem bizonyított [4]

Mutagén

Nagyon kis valószínűséggel okoz genetikai károsodást. [4]

Karcinogén

Rákkeltő hatása lehetséges [9], de csak korlátozott mértékben bizonyított. [4] [7]

2B csoportba tartozik (IARC) [10]

Reprotoxikus, teratogén

Magzati károsodás az anya mérgezése esetén megfigyelhető. [7]

A születések gyakoriságának csökkenését és spontán abortuszok számának növekedését is tapasztalták már. [10]

Akut toxicitási adatok (LD50)

2650 mg/kg [2] [8]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

Veszélyesség

Az NFPA veszélyességi kategóriái alapján:

  • egészségkárosító: 2) osztály

  • gyúlékony: 3) osztály

  • reakcióképes: 2) osztály [10]

Toxicitási tartomány

10 000 ppm koncentrációjú, levegő által szállított szennyezés 20-30 percen belül veszélyt jelent az egészségre, 2500 ppm koncentráció hatásai 8 órán belül mutatkoznak meg.[10]