284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

Szerző: 
Akusztika Mérnöki Iroda Kft. Vidákovics Gábor

Az E-tanfolyam a 284/2007. (X. 29.) A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól c. Korm. rendeletet tartalmazza.