27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

Szerző: 
Akusztika Mérnöki Iroda Kft. Vidákovics Gábor

Az E-tanfolyam a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletet tartalmazza. A rendelet a zajterhelési határértékeket írja elő, annak követelményrendszeréhez tartozó alapfogalmakat határozza meg.