Benzofenon

Source of the photo
Wikipedia
Author of the description
Kovács Krisztián

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA

Név


IUPAC név

Benzofenon
(difenil-keton, benzoil-benzil, fenil-keton, difenil-metanon) (3*)

diphenylmethanone (2*)

Vegyületcsoport

aromás-ketonok

CAS szám

119-61-9 (2*)

Molekulaképlet

C13H10O

Szerkezeti képlet

 C6H5COC6H5  (1*)

Megjelenés

Színtelen, szilárd kristályos por. Két kristályos módosulata van, ezek azonban nem különböznek kémiailag, csak kristályrácsuk tér el.

A stabilis rombosforma olvadáspontja magasabb (3*)

Rózsa ill. muskátli illata miatt illatanyagként is alkalmazzák (7*)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Nyomdaipari és csomagolóipari adalékanyag: fotoiniciátor (UV sugárzás hatására elindítja a polimerizációt);

Műanyagipari adalékanyag: Fóliák és bevonatok UV sugárzás, UI sugárzás roncsoló hatásának blokkolására,

Szintén UV blokkolásra (szín, illat védelmében), illetve illatanyagként kozmetikumok adalékanyagaként (szappanok, parfümök, stb.)

Elsődleges hatás

UV sugárzás blokkoló

Mellékhatások

Bőr irritáció. Rendellenes vese-nagyobbodás. Nem egyértelműen bizonyítottan, csekély mértékben rákkeltő.

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

182,217 g/mol (2*)

Sűrűség

1,1 g/cm3 (25 °C) (1*)

Olvadáspont

27 illetve 49°C (rombos) (3*)

Forráspont

304−306 °C (1013 hPa) (1*)

Gőznyomás

0,004 hPa (20 °C) (1*)

Vízoldhatóság

43 mg/l (20 °C) (4*)

Stabilitás

-

Hidrolízis

Nem hidrolizál

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

0,19 Pa m3/mol (4*)

Kow

log Kow 3,18 (5*)

Koc  [l/kg]

log Koc 2,7 (4*)

pKa

-

BCF, biokoncentráció

3,4−9,2 (Halak) (4*)

ACD/BCF (pH 5.5):  153,74 (5*)

ACD/BCF (pH 7.4): 153,74 (5*)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

fotolízis vízben t1/2: 100 nap; levegőben, OH gyökök t1/2: 5,4 nap

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Vízben: 0% (14 nap)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Nagyon mérgező a vízi ökoszisztémákra nézve, hosszú távú

káros hatást kifejtve. Nehezen biodegradálódik.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 (96 h) = 15 mg/l (Pimaphelas promelas) (4*)

EC50 (24 h) = 0.27 mg/l (Daphnia) (4*)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

LOEC (32 d) = 0,99 mg/l (Pimaphelas promelas) (4*)

NOEC (32 d) = 0,54 mg/l (Pimaphelas promelas) (4*)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Rendellenes vesenövekedés (patkány tesztben) (6*)(7*)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Lebomlási terméke a benzhidrol, mely vizelettel távozik. (8*)
Nyúlban: fő lebomlási terméke a benzhidrol (8*)

Endokrin rendszert károsító

Igen (9*)

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

-

Karcinogén

2 év vizsgálat után nem egyértelmű az okozati összefüggés, de csekély mértékű rák kialakulás a kísérlet során. (7*)

Reprotoxikus, teratogén

Nem tapasztalható (2 generációs patkány teszt) (6*)

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD 50 (orális): patkány: > 10 mg/g; (1*)

LD 50 (dermális):   nyúl: 3,535 mg/g (1*)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOEL (patkány orális) 450 ppm (újszülött),  2000 ppm (felnőtt) (6*)

EGYÉB JELLEMZŐK