A levegő összetétele

Source of the photo: 
http://alia.karolyrobert.hu/cms/netalon.xml?data_id=2756
Author of the description: 
Gruiz Katalin

A levegő egy keverék. Összetételét az emberek tevékenysége is befolyásolja. Ezt nevezzük antropogén hatásnak.

Legnagyobb mennyiségben nitrogént (78%) és oxigént (21%) tartalmaz. A maradék egy százalékban nemesgázokat és egyéb anyagokat, mint például metánt vagy szén-dioxidot. A nemesgázok közül argon van legtöbb a levegőben, 0,9%-ban található meg.