Benzotriazol

Source of the photo
TOXNET
Author of the description
BME-ABÉT

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA

Név
IUPAC név

1H-Benzotriazole
1,2,3-Benzotriazole

Vegyületcsoport

Ipari segédanyag

CAS szám

95-14-7

Molekulaképlet

C6H5N3

Megjelenés

Fehéres, barnás kristályok (MSDS)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Ipari segédanyag - korróziós inhibitor
(repülőgépek jégmentesítése, UV filter műanyagokban)

Elsődleges hatás

Korróziós inhibitor.

Mellékhatások

Bőr-, szem- és légzőrendszer-irritáló (MSDS)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

119,13 g/mol (Richardson and Gangolli 1994)

Sűrűség

1,36 g/mL (ICSC 1091)

Olvadáspont

100 oC (TOXNET)

Forráspont

350 oC (TOXNET)

Gőznyomás

5 Pa, 20 oC-on (ICSC 1091)

Vízoldhatóság

19,8 g/L (TOXNET)

Stabilitás

Robbanékony, ha por formában levegővel érintkezik (ICSC 1091)
Fényérzékeny (Chemical Book)

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

-

Kow

Log Kow=1,44 (TOXNET)

Koc  [l/kg]

-

pKa

8,37 (TOXNET)

BCF, biokoncentráció

-

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Fotokémiai úton „közepesen” degradálódik (Hem et al 2003).

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Biológiailag stabil (Richardson and Gangolli 1994).
Nehezen biodegradálható (MSDS).
28 nap alatt biodegradálhatósági tesztben 0 % bomlott le (HYDROTOX 2002).

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Dunában felszíni vízben mért koncentrációja: 130-300 ng/l (ICPDR, JDS2)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben halakra enyhén toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 (Lepomis macrochirus, hal 96 h) = 28 mg/L (HYDROTOX 2002)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC (Daphnia magna, 48 h) = 125 mg/L (HYDROTOX 2002)
NOEC (Pimephales promelas, hal 96 h) = 31 mg/L (HYDROTOX 2002)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Irritáló (ICSC 1091, Chemical Book)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

-

Endokrin rendszert károsító

Lehetséges (MPCA, Harris et al 2007)

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

Lehetséges (TOXNET, Richardson and Gangolli 1994, Sato et al 2000) Igen (HYDROTOX 2002) Gyanús (CPDB)

Karcinogén

Igen (Richardson and Gangolli 1994) Nem (CPDB) Lehetséges (TOXNET, Sato et al 2000)

Reprotoxikus, teratogén

Lehetséges (RIVM)

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50 (patkány, szájon át) = 500 mg/kg (HYDROTOX 2002)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

Magyarországon bejegyzett veszélyes anyag (ICSC 1091)

- nincs adat

Source of description

1. ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River, Danube Surveys Database http://www.icpdr.org/

2. TOXNET - Toxicology Data Network, NLM US, National Library of Medicine http://toxnet.nlm.nih.gov/

3. CPDB - The Carcinogenic Potency Database http://potency.berkeley.edu/

4. JDS2 - Joint Danube Survey2 (2008) Final Scientific Report, ICPDR / International Commission for the Protection of the Danube River / www.icpdr.org

5. Richardson, M.L. and Gangolli, S. (1994) The Dictionary of Substances and Their Effects, Vol. 1–7, Royal Society of Chemistry, (Cambridge) UK

6. MSDS Oxford University -Safety data for 1H-benzotriazole. The Physical and Theoretical Chemistry Laboratory, Oxford University. Chemical and Other Safety Information http://msds.chem.ox.ac.uk/BE/1H-benzotriazole.html

7. Sato, G., Asakura, S., Hakura, A., Tsutsui-Hiyoshi, Y., Kobayashi, N., Tsukidate, K. (2000) Assessment of potential mutagenic activities of a novel benzothiazole MAO-A inhibitor E2011 using Salmonella typhimurium YG1029. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 472(1-2), 163–169

8. HYDROTOX (2002) Environmentally compatible cooling water treatment chemicals. Environmental Research of the Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety - Water Economy -Research Report 200 24 233, Federal Environmental Agency
Berlin, http://www.hydrotox.de/english/Projekte/UBA_cooling_water_annex_05-11-02.pdf

9. Hem, L. J., Hartnik, T., Roseth, R., Breedveld, G. D. (2003) Photochemical degradation of benzotriazole. Journal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 38(3) 471–481

10. MPCA (2008) Minnesota Pollution Control Agency Report, Endocrine Disrupting Componds. http://www.pca.state.mn.us/publications/reports/lrp-ei-1sy08.pdf

11. Harris, C.A., Routledge, E.J., Schaffner, C., Brian, J.V., Giger, W. and Sumpter, J.P.(2007) Benzotriazole is antiestrogenic in vitro but not in vivo. Environmental Toxicology and Chemistry, 26 (11): 2367–2372

12. RIVM (2005) Maślankiewicz, L., Hulzebos, E.M., Vermeire, T.G., Müller, J.J.A. and Piersma, A.H.. Can chemical structure predict reproductive toxicity? - RIVM report 601200005/2005
http://rivm.openrepository.com/rivm/bitstream/10029/7374/1/601200005.pdf

13. ICSC 1091: Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák - International Chemical Safety Cards (ICSC) 1H-Benzotriazol: ICSC 1091 (1998) http://www.omfi.hu/icsc/PDF/PDF10/icsc1091_HUN.PDF

14. Chemical Book – CAS DataBase List, 1H-Benzatriazole.
  http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB4467102.htm